KASHMIR TO BENGALURU || ಕೇವಲ 45 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅನುಭವ || Srinagar To Banihal

KASHMIR TO BENGALURU || ಕೇವಲ 45 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅನುಭವ || Srinagar To Banihal
kashmir #train #snowfall KASHMIR TO BENGALURU ||ಕೇವಲ 45 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿನಲ್ಲಿ ...

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=EBzveWeN5FM

Post a Comment

0 Comments